Współpraca

PURE SOUND MUSIC WORKSHOP

– Studio

– Szkoła Muzyki Nowoczesnej

– Warsztaty (wokalne, homerecording, mastering)